Matematica. Exercitii, probleme, teste initiale, curente si finale – clasa a IV-a

 Steriana Chetroiu, Mariana Spineanu


Concepută în conformitate cu programa specifică aprobată de Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării ÅŸi Tineretului, culegerea dedicată de două cadre didactice ale Liceului bucureÅŸtean Ion Barbu matematicii de trecere între ciclul primar ÅŸi cel gimnazial are la origine o îndelungată experienţă acumulată la catedră de cele două autoare, prezentându-se ca instrument de lucru util ambilor participanÅ£i în procesul de învăţământ: elevii, cu deosebire cei absolvenÅ£i ai clasei a III-a, cărora le oferă prilejul de a-ÅŸi evalua cunoÅŸtinÅ£ele dobândite la matematică în primii trei ani de ÅŸcoală, de a ÅŸi le fixa pe cele acumulate în cursul clasei a IV-a ÅŸi, în general, de a-ÅŸi dezvolta flexibilitatea raÅ£ionamentului (prin corectarea greÅŸelilor ÅŸi completarea lipsurilor, inclusiv prin apelarea la secÅ£iunea de soluÅ£ii), ÅŸi cadrele didactice de specialitate, pentru care lucrarea poate servi drept sursă de inspiraÅ£ie pentru verificarea nivelului de cunoÅŸtinÅ£e atins de elevi (teste de evaluare de sfârÅŸit de capitol ÅŸi aÅŸa-numitele teste sumative, de sfârÅŸit de ciclu primar).

CUPRINS:
Scheme ale cunoÅŸtinÅ£elor teoretice însuÅŸite în clasele a III-a ÅŸi a IV-a • ExerciÅ£ii ÅŸi probleme pentru clasa a III-a. Recapitulare finală • Teste predictive pentru clasa a IV-a • ExerciÅ£ii, probleme ÅŸi teste curente pentru clasa a IV-a • Teste sumative pentru clasa a IV-a • SoluÅ£ii ale exerciÅ£iilor, problemelor ÅŸi testelor propuse.


Etichete: , , , ,